Hmotnost zavazadla do letadla

Postup při poškození/ztrátě zavazadla při leteckém zájezdu:

Pokud došlo k poškození, ztrátě či vykradení Vašeho zavazadla

během letecké přepravy:

s ohledem na skutečnost, že na základě mezinárodních úmluv nese

odpovědnost za veškerá zavazadla v průběhu přepravy letecký

přepravce, považujeme na potřebné Vás tímto seznámit s postupem

při vyřízení reklamace -

Je nutné dodat:

- jednoduchý průvodní dopis se žádostí o kompenzaci,

který bude obsahovat:

jméno, adresu, telefon a číslo bankovního účtu, na který

má být finanční částka vyplacena,

- originál PIR protokolu (doklad o reklamaci zavazadla z letiště).

Do originálu není možné zasahovat (nevpisovat žádné poznámky),

- originál letenky (část, která zůstává klientovi),

- kopie dokladu z opravny (cena opravy) případně originál

"Potvrzení o neopravitelnosti",

- kopie účtenky za zavazadlo, ze které bude patrná cena zavazadla

a jeho stáří,

- seznam odcizených věcí s uvedenou cenou, doloženou účtenkou,

- rezervační číslo zájezdu, nebo kopie cestovní smlouvy.

 Bez výše uvedených dokladů nelze reklamaci - pojistnou událost uplatnit.

 

Uvedené podklady je nutné zaslat přímo příslušnému

leteckému dopravci, aby je mohl postoupit své pojišťovně.

 

Případné připojištění zavazadel sjednané společně s Vaší

cestovní smlouvou se bohužel na poškození zavazadel

během letecké přepravy nevztahuje.

Adresy leteckých dopravců:

ČESKÉ AEROLINIE a.s.                 TRAVEL SERVICE, a.s.           

Reklamace zavazadel                   Reklamace zavazadel          

Kolejní 550/2                                K Letišti 1068/30                   

160 00  Praha 6                            160 08  Praha 6            

tel: 220 116 298                           tel: 220 114 189            

                                                                                                                                 

Zašlete doporučenou poštou výše uvedené podklady k vyřízení na adresu:

EXIM TOURS a.s.                              AIR  BULGARIA

Reklamace zavazadel                        Alexandria spol. vs r.o.

Olbrachtova 2006/9                          Reklamace zavazadel 

140 00 Praha 4                                Štěpánská 2, 120 00 Praha 2

kufry@eximtours.cz                          tel: 221 466 466

 

Dále je možné využít služeb soukromé společnosti

DOLFI-1920 s.r.o., která po předložení výše uvedených

dokumentů zdarma poškozené zavazadlo opraví.

Po předchozí telefonické dohodě je možné zdarma zajistit

odvoz a dovoz zavazadla.

Služeb této společnosti je možné využít pouze při letu se

společností České Aerolinie a Travel Service.

DOLFI-1920 s.r.o.

Jankovcova 53

170 00  Praha 7 - Holešovice

tel: 234 602 702

(po-čt 9-17, pá 9-15 hod)

 

 

Přeprava nadrozměrných zavazadel na TSV - dálkové lety:

Povolená váha zavazadel na letu je 15 kg/os + příruční zavazadlo

do 5 kg.

Přeprava nadrozměrných zavazadel (jeden rozměr více než 150 cm,

max. však 300 cm)

a sportovního vybavení (např. jízdních kol, surfů, kiteboardů, sady

potápěčského vybavení apod.) musí být nahlášena ck již při knihování

zájezdu a uskutečňuje se v závislosti na kapacitních možnostech

přepravce a za poplatek.

Kapacita na přepravu nadměrných zavazadel je omezena na 10 ks

sportovního vybavení (jízdní kolo, surf, kiteboard) a cestovní kancelář

si vyhrazuje právo nepotvrdit přepravu nad kapacitu.

Cena za přepravu je cca 40-80,- Eur/1 směr a platí se na přepážce TVS

před odletem.

Tranfer z letiště do hotelu a uskladnění těchto nadměrných zavazadel

zpět nejsou zahrnuty v poplatku za přepravu. V případě zájmu o

tyto služby je včas vyžádejte u Vaší cestovní kanceláře, která Vám

prověří možnosti a sdělí poplatek.

Potvrzení vyžádané nadváhy Vám potvrdíme zasláním

potrzení rezervace s tímto dodatkem.

Z letecké společnosti máme informace, že uvedený počet

(10 ks na let) nebude navyšován a že se jedná o bezpečnostní

opatření pro pohodlí a bezpečnost klientů.

Klienti, kteří nám svůj záměr cestovat s nadměrnými

zavazadly nesdělí, riskují, že nebudou s těmito zavazadly na

letišti odbaveni.

 

Vážení cestující,

dovolujeme si Vás upozornit, že v souladu s Přepravními podmínkami

společnosti musí být kočárky a sportovní vybavení přepravovány v 

ochranném obalu.


 

Za poškození nezabalených kočárků a sportovního vybavení nenese

letecká společnost Travel Service, a.s. / Smartwings odpovědnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁŽENÍ  KLIENTI,

 

AKTUÁLNÍ  LAST MOMENTY KAŽDÝ DEN

 

NA NAŠEM FACEBOOKU: CA Foltour- již 22let s Vámi.

 

Dejte nám like (to se mi líbí) a nabídky se Vám zobrazí

 

automaticky.